1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Миколаївський Професійний Промисловий Ліцей

Методичні комісії

Діяльність роботи методичних комісій спрямована на вирішення таких питань:

 •  розробка робочої навчальної програми та поурочно-плануючої документації, її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні плани та програми; 
 • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;
 • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналіз результатів цієї роботи; 
 •  проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо; 
 • аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури; 
 • аналіз результатів перевірок, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін; організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення; 
 • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;
 • організація та проведення професійних конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів, тощо.  

      У роботі методичних комісій застосовуються різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо. На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань. 

У ліцеї працюють 6 методичних комісій:

 

 1.Методична комісія гуманітарної підготовки

 

 голова методичної комісії

Голова методичної комісії

Козичева Валентина Михайлівна, викладач зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії, старший викладач

2.Методична комісія природничо-математичної підготовки

 

Голова методичної комісії

Викладач Костіна Ю.А.

Костіна Юлія Анатоліївна, викладач фізики,спеціаліст першої категорії, старший викладач

3. Методична комісія предметів "Фізична культура" та "Захист Вітчизни"

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії

Непомнящий Ігор Петрович, викладач фізичної культури, спеціаліст І категорії,старший викладач

4. Методична комісія з професій ГХ та РС.

Голова методичної комісії

Старикова Алла Іванівна, майстер виробничого навчання І категорії, спеціаліст вищої категорії

5. Методична комісія з професій взуттєвого виробництва та бухгалтерського обліку

Голова методичної комісії

 

 

 

 

 

Сімейко Галина Вікторівна, викладач ПТП, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

6. Методична комісія класних керівників

Голова методичної комісії

 

 

 

 

 

Піскун Світлана Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Декади МК

Декади МК

Предметні декади виконують організаційну, діагностичну, моделюючу та пропагандистську функції.

Діловодство методичних комісій

Діловодство методичних комісій

Розділ мистіть методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій

МК гуманітарної підготовки

МК гуманітарної підготовки

Розділ мистіть плануючу документацію методичної комісії

МК предметів природничо-математичної підготовки

МК предметів природничо-математичної підготовки

Розділ містить плануючу документацію, методичні матеріали методичної комісії

МК професій громадського харчування та ресторанного сервісу

МК професій громадського харчування та ресторанного сервісу

Розділ містить плануючу документацію, методичні матеріали методичної комісії.

МК професій взуттєвого виробництва та бухгалтерського обліку

МК професій взуттєвого виробництва та бухгалтерського обліку

Розділ містить матеріали методичної комісії

МК предметів "Фізична культура" та "Захист Вітчизни"

МК предметів "Фізична культура" та "Захист Вітчизни"

Розділ містить плануючу документацію, методичні матеріали методичної комісії.

МК класних керівників

МК класних керівників

Розділ містить плануючу документацію, методичні матеріали методичної комісії

Портфоліо методичних комісій

Портфоліо методичних комісій

Через портфоліо МК подано моделі, структуру навчально-виробничого,виховного процесу та пріоритетні напрямки роботи методичних комісій

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Ми радимо